Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden en garantievoorwaarden.

 • Online aankoop: Heb je online een aankoop gedaan in onze webshop? Dan zijn de Online Verkoopvoorwaarden en Garantievoorwaarden van toepassing. Deze lees je hieronder of open de algemene voorwaarden in PDF hier.

 • Winkel aankoop: Heb je een aankoop gedaan in één van onze Swiss Sense winkels in België? Dan zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden en Garantievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan niet op deze pagina, maar lees je hier in PDF.

Bedrijfsgegevens Swiss Sense

Swiss Sense België BV
Steenweg op Gierle 208
2300 Turnhout 
België

Telefoonnummer: 0800-39804
Ondernemersnummer: 827.008.637
Btw-identificatienummer: BE0827008637

Algemene voorwaarden online aankopen

Inhoudstafel

Wil je snel de informatie vinden die je zoekt? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen en kom direct bij het juiste onderdeel van de Online Verkoopvoorwaarden en de Garantievoorwaarden.

.

Online Verkoopvoorwaarden Swiss Sense

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 december 2023.

1. Definities

a. ‘Verkoper’, ‘wij’ of ‘ons’ Swiss Sense België B.V. met maatschappelijke zetel te (2300) Turnhout, België, aan de Steenweg op Gierle 208, België en met ondernemingsnummer 827.008.637.

b. ‘Koper’, ‘jij’, ‘je’ of ‘jouw’ de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een offerte van Verkoper aanvaardt en/of één of meerdere product(en) aankoopt in de winkel of via de webshop van Verkoper.

c. ‘Online Verkoopsvoorwaarden’ zijn de algemene verkoopsvoorwaarden zoals opgesomd in dit document.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al jouw aankopen die je online of op afstand bij ons doet. Als je in de winkel een aankoop doet, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

2.2 Eventuele aantoonbare druk-, tik- of andere fouten of nalatigheden in de verkoopsbrochures, prijsopgaven, prijslijsten, offertes, facturen of andere documenten of informatie van Swiss Sense zoals bijvoorbeeld op de website, kunnen worden rechtgezet. De nietigheid van een bepaling uit deze Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden.

2.3 Deze Online Verkoopsvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen de partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting is de rechtbank van de woonplaats van de Koper bevoegd.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Verkoper behandelt al de persoonsgegevens van voormalige, huidige en potentiële klanten vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Klanten kunnen hun gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en worden geïnformeerd via de privacyverklaring die terug te vinden is op onze website of gevraagd kan worden aan de verkoopsbalie.

4. Offerte en orderbevestigingen

Heb je een offerte ontvangen en wil je de order aankopen? Dan kun je dit doen door de offerte te ondertekenen of expliciet via e-mail de offerte te bevestigen. Als je een aankoop bij ons doet, ontvang je een orderbevestiging. Dit is tevens jouw aankoopovereenkomst.

5. Aanbetaling

Bij elke bestelling wordt een voorschot van minstens 50% van het volledige factuurbedrag gevraagd. Zodra wij dit voorschot ontvangen, wordt de bestelling bij de leverancier geplaatst.

6. Bestelling wijzigen en annuleren

6.1 Wanneer je jouw bestelling wil wijzigen geef dit dan zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling, door. Als gevolg van de wijziging kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt.

6.2 In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je in dat geval toch wenst te annuleren kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen.

7. Jouw herroepingsrecht en recht om te annuleren

7.1 Dit artikel 7 is specifiek van toepassing op aankopen via de webshop van Verkoper dan wel een aankoop op afstand..

7.2 Je hebt de mogelijkheid om gedurende 14 dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Je kunt hiervan alleen gebruikmaken als je ons tijdig (binnen de termijn van 14 dagen na levering) laat weten dat je de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website in te vullen, door een e-mail te sturen naar het contactformulier. of door telefonisch contact op te nemen met onze afdeling Online Sales. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulierons retourformulier of meld je retourzending via ons contactformulier.

7.3 Als het product naar jouw speciale wensen geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.

7.4 De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als je een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie of de extra garantie van Swiss Sense valt.

7.5 Zodra je ons hebt laten weten dat je de koop op afstand ontbindt, zullen wij de order annuleren. Indien je de goederen reeds hebt ontvangen dien je deze retour te sturen. Als het product via een pakketdienst is geleverd, dan kun je het terugsturen via de pakketdienst. De kosten voor het retour sturen zijn voor jouw rekening. Het adres voor retourzendingen is:
Swiss Sense België BV
TAV afdeling Retouren
Postbus 282
5400 AG Uden
NEDERLAND

7.6 Indien het product niet per gewone post of pakketpost retour gezonden kan worden, kunnen wij het product bij je ophalen. De kosten hiervoor bedragen €125,00 en komen voor jouw rekening.

7.7 Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst op jouw rekening teruggestort. Eventuele retourkosten zullen wij verrekenen met dit bedrag. De retourbetaling vindt alleen plaats als het product door Swiss Sense in ontvangst is genomen of wanneer wij een bewijs hebben ontvangen dat het product is teruggezonden.

8. Prijs en aanbetalingsvoorwaarden

8.1 Ingeval voor levering de prijzen van leveranciers op aantoonbare wijze wijzigen, mogen wij de verkoopsprijzen aanpassen.

8.2 Alle prijzen op onze website en in onze winkels zijn in EURO inclusief de verschuldigde omzetbelasting en milieubijdrage. De vastgestelde milieubijdrage geldt per matras en/of topper en is als volgt:

- Matrassen en toppers ≤120 cm €8,50
- Matrassen en toppers >120 cm €17,00

Bijkomende kosten worden steeds apart vermeld op de factuur.

8.3 De totale prijs die je moet betalen, is de prijs die wordt vermeld op de orderbevestiging en factuur. De facturen zijn betaalbaar ten laatste bij de levering. Tot vijf werkdagen voor de leverafspraak kun je het bedrag aan ons overmaken middels een bankoverschrijving. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk, omdat wij de betaling dan niet tijdig kunnen verwerken. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer BE73 7310 1177 4660 onder vermelding van jouw ordernummer voorafgegaan door de tekst ORDER.

8.4 Wanneer jij in gebreke blijft de betaling uit te voeren, sturen wij een kosteloze betalingsherinnering verzenden aan jou. Indien jij 14 dagen na het verzenden van deze eerste betalingsherinnering nog steeds in gebreke is, wordt er een tweede betalingsherinnering verstuurd. Vanaf dat moment wordt het factuurbedrag verhoogd met een verwijlintrest aan de wettelijke intrestvoet op het openstaande bedrag vanaf vervaldatum van de factuur tot het verschuldigde bedrag volledig betaald.

8.5 Afgeprijsde producten kunnen niet worden niet teruggenomen of omgeruild.

9. Levertijd en leverafspraak

9.1 Voor goederen die niet voorradig zijn, is Koper zich ervan bewust dat (vertragingen van) de toelevering aan Swiss Sense buiten onze wil ligt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de levertijd aangegeven in de orderbevestiging dan ook louter indicatief en niet bindend voor Swiss Sense. Van zodra een definitieve leverdatum bekend is, wordt dit gecommuniceerd aan jou gecommuniceerd.

9.2 In geval jij de levering wenst uit te stellen, worden stockage kosten aangerekend ter hoogte van 19,99 euro per periode van 7 dagen.

9.3 Wanneer je toch verhinderd blijkt te zijn voor de gemaakte leverafspraak, moet je dit ten laatste twee werkdagen voor de leverafspraak kenbaar maken. Doe je dit minder dan twee werkdagen van tevoren? Dan hebben wij recht op een forfaitaire schadevergoeding van 75 euro.

9.4 In geval de levering op het overeengekomen moment niet kan plaatsvinden om redenen te wijten aan Koper, bijvoorbeeld doordat je niet aanwezig bent op het afgesproken bezorgmoment, geen bewijs van betaling kan tonen, er geen of onvoldoende toegang en/of parkeermogelijkheid is, en wij de bestelling een tweede keer moeten aanbieden, dan hebben wij recht op een forfaitaire schadevergoeding van 75 euro.

10. Levering en montage

10.1 Wij bezorgen en monteren in heel Nederland en België. Met uitzondering van Texel verlenen wij geen montagediensten op de Waddeneilanden.

10.2 Showroommodellen worden niet bezorgd en gemonteerd. Nadat je een showroommodel hebt gekocht, moet je de goederen binnen 14 dagen bij de winkel ophalen, tenzij anders afgesproken tijdens de aankoop. Je moet er dan zelf voor zorgen dat de aankoop wordt gedemonteerd, ingepakt en in het vervoermiddel wordt geplaatst. Vanwege de arbeidsregels mogen onze winkelmedewerkers je hier niet bij helpen.

10.3 Alle bestellingen met een totaalprijs vanaf 35 euro bezorgen wij gratis. Voor bestellingen tot 35 euro geldt dat er 4,95 euro in rekening gebracht wordt voor transportkosten, tenzij deze kosten in een aanbieding zijn verrekend. Bezorgkosten worden apart op de orderbevestiging vermeld.

11. Bijzonderheden met betrekking tot de bezorging en bestelling

11.1 Onze bezorgservice, dan wel door ons ingeschakelde externe partners, bezorgen de producten daar waar jij aangeeft dat je ze het beste kunt gebruiken, met uitzondering van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden of wanneer dit niet bij jouw bestelling inbegrepen is. Je dient ervoor te zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice de bestelling komt bezorgen de doorgang vrij is van obstakels. Hier lees je meer over de bezorging.

11.2 Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Swiss Sense niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

11.3 Indien er voor de bezorging van jouw bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Swiss Sense hiervoor tegen vergoeding van de kosten zorgdragen. Je moet er te allen tijde zelf voor zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.

12. Eigendomsvoorbehoud

Swiss Sense behoudt de eigendom van alle door haar bezorgde goederen, totdat de Koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan.

13. Garantie en aansprakelijkheid

13.1 Er geldt geen herroepingsrecht indien de verkoop doorgaat in de toonzaal van Swiss Sense. Bovendien geldt er geen herroepingsrecht, bij een verkoop buiten de verkoopruimte of online, indien het product op maat is gemaakt.

13.2 Wij staan ervoor in dat de goederen op het tijdstip van de levering voldoen aan de op dat ogenblik geldende verkoop specificaties en dat ze geschikt zijn voor het gebruik waartoe dat type van goederen gewoonlijk dient. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gebrek dat te wijten is aan normale slijtage eigen aan de materialen (textiel, leder, hout, matrassen, kussens etc.), installatie van de goederen door niet-gekwalificeerde professionals, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden en/of ondeskundige opslag. Toonzaalmodellen worden verkocht in de staat zoals ze zich bevinden in de toonzaal.

13.3 Als jij een gebrek aan het product ontdekt, dan moet je zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking ons (schriftelijk) in kennis stellen van het gebrek. 

13.4 In het geval het gebrek zich manifesteert tijdens de eerste 2 jaar na leverdatum, wordt vermoed dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering. Indien het gebrek zich manifesteert 2 jaar na leverdatum moet jij bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van de levering. Je bent verplicht om de schade zo veel als mogelijk te beperken.

13.5 De wettelijke garantie van 2 jaar vangt aan van zodra je de goederen meeneemt of vanaf de datum van de levering van de goederen door Swiss Sense. De rechtsvordering van Koper verjaart binnen een termijn van 1 jaar na het vaststellen van het gebrek.

13.6 De aansprakelijkheid van Swiss Sense betreffende gebrekkige goederen blijft beperkt tot het vergoeden van de aankoopprijs, het toekennen van een korting of, het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen. Indien een gebrek zich manifesteert binnen de twee jaar na levering en wij kunnen aantonen dat het gebrek niet bestond ten tijde van de levering, is deze in geen geval aansprakelijk voor dit gebrek.

13.7 Swiss Sense is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, incidentele of indirecte verliezen en Wij kunnen ook niet verantwoordelijk worden geacht in situaties van overmacht.

13.8 Niettegenstaande bovenstaande zal de totale aansprakelijkheid van Swiss Sense in geen geval het totale bedrag van de overeenkomstige factuur overschrijden.

13.9 In sommige gevallen geven we meer garantie op het product dan enkel de wettelijke garantie. Meer informatie hierover kun je vinden op onze website.

Garantievoorwaarden Swiss Sense

Deze garantievoorwaarden zijn geldig vanaf 13 juli 2020.

Alle producten die verkocht worden bij Swiss Sense BVBA zijn producten van hoogwaardige kwaliteit. Wij doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Service is onze drijfveer, daarom willen we garant staan voor een tevreden klant.


1. Toepasselijkheid Garantievoorwaarden

1.1   Indien er sprake is van materiaal- en/of fabricagefout, herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden.

1.2   Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de garantievoorwaarden geldend volgens de voorwaarden van de Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars (Navem).

1.3   De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

1.4   De koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij (de klantenservice van) het officiële verkooppunt. Hierbij dient de koper de originele factuur te overleggen. De originele factuur moet dus goed bewaard worden.

1.5   Indien verkoper het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

1.6   Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.

1.7 Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.


2. Uitsluiting van garantie

Uitgesloten van garantie zijn:

 • Alle producten die niet zijn aangekocht in een Swiss Sense winkel of de Swiss Sense webshop;
 • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het matras;
 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik,  of reparaties die niet door verkoper of in diens opdracht zijn verricht;
 • een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot cm, dit is bij normaal gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
 • de normale slijtage van 15% van de vorm en ondersteuning van de matras bij normaal gebruik;
 • een afwijkingen tot 2% in lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering.

3. Ingangsdatum garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de bestelling.


4. Garantie op boxsprings

Alle boxsprings genieten een garantie van 25 jaar op veer- en framebreuk.


5. Garantie op matrassen en topmatrassen

5.1 De garantie op matrassen en topmatrassen is verlengbaar tot 5 jaren op basis van afschrijving, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • de onderhoudsadviezen opgenomen in artikel 9 van deze garantievoorwaarden zijn correct gevolgd;
 • de juiste aanvullende artikelen, zijnde een Dixxius molton en Dixxius hoeslaken, zijn gebruikt voor een optimale bescherming;
 • de aanvullende artikelen zijn gelijktijdig aangeschaft met het (top) matras.

5.2 De verlengde garantietermijn wordt als volgt afgebouwd:

 • 1e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 2e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 3e jaar: 40% afschrijving
 • 4e jaar: 60% afschrijving
 • 5e jaar: 80% afschrijving
 • Na het 5e jaar: 100% afschrijving


6. Garantie op showroommodellen

Op showroommodellen wordt 2 jaren wettelijke garantie geboden op verborgen gebreken. Deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van de matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.


7. Garantie op verkleuring

Swiss Sense hanteert een volledige garantietermijn van 3 maanden bij verkleuring.


8. Onderhoudsadvies

Voor een optimaal slaapgenot dien je je te houden aan het volgende onderhoudsadvies:

 • je dient de matras 1 keer per 2 weken te luchten en/of te ventileren;
 • keer, indien mogelijk bij jouw type matras, eenmaal per maand de matras in zowel de lengte- als de breedterichting om. Zo voorkom je dat er continu druk op dezelfde plekken plaatsvindt;
 • voor optimale bescherming van de matras is het noodzakelijk een goede antislip of matrasbeschermer, molton en hoeslaken te gebruiken.

9. Garantie na reparatie

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Dit geldt eveneens wanneer het complete product vervangen is.


.

Garantievoorwaarden AEROMAX

Deze garantievoorwaarden zijn geldig vanaf 1 oktober 2018.

Alle AEROMAX matrassen zijn producten van hoogwaardige kwaliteit. Wij doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Service is onze drijfveer, daarom willen wij garant staan voor een tevreden klant.


1. Toepasselijkheid Garantievoorwaarden

1.1 Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout bij jouw AEROMAX matras, herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden.

 

1.2 Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de garantievoorwaarden geldend volgens de voorwaarden van de Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars (Navem).

 

1.3 De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

 

1.4 De koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij (de klantenservice van) het officiële verkooppunt. Hierbij dient de koper de originele factuur te overleggen. De originele factuur moet dus goed bewaard worden.

 

1.5 Indien de verkoper het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

 

1.6 Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.

1.7 Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.


2. Uitsluiting van garantie

Uitgesloten van garantie zijn:

 • AEROMAX matrassen die niet zijn aangekocht via een officieel verkooppunt;
 • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van de matras;
 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik, of reparaties die niet door de verkoper of in diens opdracht zijn verricht;
 • een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
 • De toegestane afwijking van de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering van matrassen is volgens de NEN-norm als volgt:
  • Toegestane afwijking van de opgegeven lengte : 20 mm;
  • Toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;
  • Toegestane afwijking van de opgegeven dikte : 10 mm.

3. Ingangsdatum garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de bestelling.


4. Standaard garantie op AEROMAX matrassen

Bovenop de 2 jaren wettelijke garantie geldt een 3 jaren afbouwende garantie voor alle AEROMAX matrassen. De standaard garantietermijn wordt als volgt afgebouwd:

 • 1e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 2e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 3e jaar: 25% afschrijving
 • 4e jaar: 50% afschrijving
 • 5e jaar: 75% afschrijving
 • Na het 5e jaar: 100% afschrijving

5. Verlengde garantie

5.1 De standaardgarantie op AEROMAX matrassen is verlengbaar tot 7 jaren op basis van afschrijving, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • de onderhoudsadviezen opgenomen in artikel 6 van deze garantievoorwaarden zijn correct gevolgd;
 • de juiste aanvullende artikelen, zijnde een Dixxius molton en Dixxius hoeslaken, zijn gebruikt;
 • de aanvullende artikelen zijn gelijktijdig aangeschaft met het AEROMAX matras

5.2 De verlengde garantietermijn wordt als volgt afgebouwd:

 • 1e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 2e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 3e jaar: 25% afschrijving
 • 4e jaar: 40% afschrijving
 • 5e jaar: 55% afschrijving
 • 6e jaar: 70% afschrijving
 • 7e jaar: 85% afschrijving
 • Na het 8e jaar: 100% afschrijving

6. Onderhoudsadvies

Voor een optimaal slaapgenot dien je je te houden aan het volgende onderhoudsadvies:

 • je dient de matras 1 keer per 2 weken te luchten en/of te ventileren;
 • keer, indien mogelijk bij jouw type matras, eenmaal per maand de matras in zowel de lengte- als de breedterichting om. Zo voorkom je dat er continu druk op dezelfde plekken plaatsvindt;
 • voor optimale bescherming van de matras is het noodzakelijk een goede antislip of matrasbeschermer, molton en hoeslaken te gebruiken.

7. Garantie na reparatie

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Dit geldt eveneens wanneer het complete product vervangen is.


.

Garantievoorwaarden Gazella

Deze garantievoorwaarden zijn geldig vanaf 13 mei 2019.

Alle Gazella matrassen zijn producten van hoogwaardige kwaliteit. Wij doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Service is onze drijfveer, daarom willen we garant staan voor een tevreden klant.


1. Toepasselijkheid Garantievoorwaarden

1.1 Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout bij jouw Gazella matras, herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden.

 

1.2 Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de garantievoorwaarden geldend volgens de voorwaarden van de Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars (Navem).

 

1.3 De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

 

1.4 De koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij (de klantenservice van) het officiële verkooppunt. Hierbij dient de koper de originele factuur te overleggen. De originele factuur moet dus goed bewaard worden.

 

1.5 Indien de verkoper het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

 

1.6 Swiss Sense kan weigeren om het product te herstellen of te vervangen wanneer dit niet in verhouding staat tot het gebrek, hierbij wordt gelet op:

 • de waarde van het product;
 • de ernst van het gebrek.

De koper heeft in dit geval recht op prijsvermindering of ontbinding. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein gebrek, dan kan de koper de overeenkomst niet ontbinden.

 

1.7 Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.

1.8 Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.


2. Uitsluiting van garantie

Uitgesloten van garantie zijn:

 • Gazella matrassen die niet zijn aangekocht via een officieel verkooppunt;
 • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van de matras;
 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik, of reparaties die niet door de verkoper of in diens opdracht zijn verricht;
 • een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
 • De toegestane afwijking van de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering van matrassen is volgens de NEN-norm als volgt:
  • Toegestane afwijking van de opgegeven lengte : 20 mm;
  • Toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;
  • Toegestane afwijking van de opgegeven dikte : 10 mm.

3. Ingangsdatum garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de bestelling.


4. Garantie Gazella Web-Only

Op de Gazella Web-Only matrassen is een garantietermijn conform de voorwaarden van de Navem van toepassing.


5. Garantie Gazella Basis

5.1 De garantie op de Gazella Breeze 1 en 2, Comfort 1, 2 en 3, en de Support 1 en 2 is verlengbaar tot 5 jaren op basis van afschrijving, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • de onderhoudsadviezen opgenomen in artikel 7 van deze garantievoorwaarden zijn correct gevolgd;
 • de juiste aanvullende artikelen, zijnde een Dixxius molton en Dixxius hoeslaken, zijn gebruikt voor een optimale bescherming;
 • de aanvullende artikelen zijn gelijktijdig aangeschaft met het in artikel 5 genoemde Gazella matras

5.2 De verlengde garantietermijn wordt als volgt afgebouwd:

 • 1e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 2e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 3e jaar: 40% afschrijving
 • 4e jaar: 60% afschrijving
 • 5e jaar: 80% afschrijving
 • Na het 5e jaar: 100% afschrijving

6. Garantie Gazella Plus

6.1 De garantie op de Gazella Breeze 3, Comfort 4 en Support 3 en 4 is verlengbaar tot 7 jaren op basis van afschrijving, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • de onderhoudsadviezen opgenomen in artikel 7 van deze garantievoorwaarden zijn correct gevolgd;
 • de juiste aanvullende artikelen, zijnde een Dixxius molton en Dixxius hoeslaken, zijn gebruikt;
 • de aanvullende artikelen zijn gelijktijdig aangeschaft met het in artikel 6 genoemde Gazella matras.

6.2 De verlengde garantietermijn wordt als volgt afgebouwd:

 • 1e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 2e jaar: volledige garantie conform de voorwaarden van de Navem
 • 3e jaar: 25% afschrijving
 • 4e jaar: 40% afschrijving
 • 5e jaar: 55% afschrijving
 • 6e jaar: 70% afschrijving
 • 7e jaar: 85% afschrijving
 • Vanaf het 8e jaar: 100% afschrijving

7. Onderhoudsadvies

Voor een optimaal slaapgenot dien je je te houden aan het volgende onderhoudsadvies:

 • je dient de matras 1 keer per 2 weken te luchten en/of te ventileren;
 • keer, indien mogelijk bij jouw type matras, eenmaal per maand de matras in zowel de lengte- als de breedterichting om. Zo voorkom je dat er continu druk op dezelfde plekken plaatsvindt;
 • voor optimale bescherming van de matras is het noodzakelijk een goede antislip of matrasbeschermer, molton en hoeslaken te gebruiken.

8. Garantie na reparatie

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Dit geldt eveneens wanneer het complete product vervangen is.


.

Garantievoorwaarden Balance

Deze garantievoorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2019.

Alle producten die verkocht worden bij Swiss Sense BVBA zijn producten van hoogwaardige kwaliteit. Wij doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Service is onze drijfveer, daarom staan we garant voor een tevreden klant.


1. Toepasselijkheid Garantievoorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bedframes, kasten, commodes en nachtkastjes van de Swiss Sense Balance collectie (hierna: Balance collectie).

 

1.2 Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout, herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden.

 

1.3 Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de garantievoorwaarden geldend volgens de voorwaarden van de Navem.

 

1.4 De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

 

1.5 De koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij (de klantenservice van) het officiële verkooppunt. Hierbij dient de koper de originele factuur te overleggen. De originele factuur moet dus goed bewaard worden.

 

1.6 Indien Swiss Sense het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

 

1.7 Swiss Sense kan weigeren om het product te herstellen of te vervangen wanneer dit niet in verhouding staat tot het gebrek, hierbij wordt gelet op:

 • de waarde van het product;
 • de ernst van het gebrek.

De koper heeft in dit geval recht op prijsvermindering of ontbinding. In geval van ontbinding moet de koper Swiss Sense op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein gebrek, dan kan de koper de overeenkomst niet ontbinden.

 

1.8 Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.

1.9 Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.


2. Uitsluiting van garantie

Uitgesloten van garantie zijn:

 • alle producten die niet zijn aangekocht in een Swiss Sense winkel of de Swiss Sense webshop;
 • showroommodellen;
 • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het bedframe;
 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door de verkoper of in diens opdracht zijn verricht;
 • de koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper geleverd;
 • verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het "werken" van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, tenzij anders opgenomen in deze voorwaarden.

3. Ingangsdatum garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de bestelling.


4. 10 jaar garantie

4.1 De koper heeft op de constructie en verbindingen van de Balance collectie 10 jaar garantie. De samengestelde delen die behoren tot de basisconstructie zoals de romp of het karkas van de Balance collectie behoren tot de constructie en verbindingen.

 

4.2 Indien de werking van het hout nadelige gevolgen heeft voor de constructie dan is lid 1 van dit artikel eveneens van toepassing.

 

4.3 Op afwerking- en montagematerialen heeft de koper recht op garantie conform de Navem-voorwaarden.


5. Onderhoudsadvies (eiken)hout

Om zo lang mogelijk van (eiken)houten producten te kunnen genieten, verzoeken we je om je aan de volgende onderhoudsadviezen te houden:

 • behandel jouw (eiken)houten product uit de Balance collectie ten minste eenmaal per jaar met een geschikt reinigings- en onderhoudsproduct. In onze winkel en webshop is een breed assortiment aan onderhoudsmiddelen voor verschillende materialen verkrijgbaar;
 • plaats je houten product niet te dichtbij een warmtebron zoals een verwarming;
 • plaats je houten product niet in direct zonlicht;
 • zorg ervoor dat de luchtvochtigheid rond de 55% is. Op die manier blijft het ‘werken’ van het eikenhout tot het minimum beperkt. Gebruik bijvoorbeeld een luchtbevochtiger om de luchtvochtigheid bij te stellen en op peil te houden.

6. Garantie na reparatie

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Dit geldt eveneens wanneer het complete product vervangen is.


.