Family | Swiss Sense Family | Swiss Sense

Swiss Sense Family - Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • • Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de actie ‘Swiss Sense Family Korting’ door middel van het inleveren van de Swiss Sense Family Kortingsvoucher bij aankoop van een product bij Swiss Sense; • Voucher: de Swiss Sense Family Kortingsvoucher;
  • • Consumentenkoop: koop van een roerende zaak door een natuurlijk persoon niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • • Actie: Swiss Sense Family Korting
  • • Swiss Sense: Swiss Sense B.V. gevestigd aan het Jagersveld 15 te (5405 BW) Uden.

1.2 Toepasselijkheid

1.2.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Swiss Sense uitgeschreven actie: ‘Swiss Sense Family Korting’.

1.2.2 Door deelname aan de actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

2. De Actie

2.1 Specificatie actie

2.1.1 De voucher kan worden verzilverd door middel van inlevering van de voucher in een fysieke Swiss Sense winkel.

2.1.2 Bij verzilvering van de voucher ontvangt de deelnemer 10% korting op zijn aankoop.

2.1.3 De voucher met de unieke code is te verzilveren tot de op de voucher aangegeven datum.

2.1.4 Op de aankoop door de deelnemer zijn de algemene voorwaarden van Swiss Sense en de CBW-voorwaarden van toepassing.

2.2 Deelname

2.2.1 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

2.2.2 De voucher is enkel geldig bij een consumentenkoop.

2.2.3 De voucher kan alleen worden verzilverd direct bij aankoop in een van onze fysieke Swiss Sense filialen. Deze kan dus niet in onze webshop worden verzilverd. De voucher kan ook niet meer na het plaatsen van de order worden verzilverd.

2.2.4 De voucher is niet geldig in combinaties met andere kortingen.

2.2.5 Elke voucher heeft een unieke code en kan eenmalig worden gebruikt.

2.2.6 Medewerkers van Swiss Sense en aan haar gelieerde vennootschappen en overige personen die zijn betrokken bij de organisatie van de actie zijn uitgesloten van deelname.

2.3 Persoonsgegevens en gegevensverwerking Door het afgeven van de voucher aan een deelnemer en door het gebruik van de voucher door de deelnemer, geeft deelnemer toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie. De persoonsgegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld (privacyverklaring)

 

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid Swiss Sense

3.1.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.

3.1.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

 

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud

4.1.1 Swiss Sense behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

  • • deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
  • • wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen. Een eventuele herziene versie van de actievoorwaarden wordt op de website geplaatst voorzien van een datum;
  • • deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.1.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door Swiss Sense.

4.2 Vragen en klachten Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen per e-mail via referral@swisssense.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.