Winactie  - Actievoorwaarden en spelregels 

12 juli 2021 

 

Algemeen 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Swiss Sense B.V. uitgeschreven actie: Win een hockeystick van Tom Boon. 

2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u het actieformulier op de pagina www.swisssense.be/het-nut-van-de-dut heeft ingevuld en verzonden en de vraag juist heeft beantwoord. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. 

3. Deze actie loopt van 12 juli 2021 tot en met 30 augustus 2021. 

4. Elke deelnemer maakt kans op één van de 10 hockeysticks van Tom Boon. 

5. Swiss Sense kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen, aanpassen of stopzetten. Een eventuele herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst voorzien van een datum. 

6. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. 

 

Deelname 

7. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie. 

8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de actie. 

9. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in  België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. 

10. Medewerkers van Swiss Sense en aan haar gelieerde vennootschappen en overige personen die zijn betrokken bij de organisatie van de actie zijn uitgesloten van deelname. 

11. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Swiss Sense voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 

 

Uitslag 

12. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. 

13. Winnaars worden binnen 1 werkdagen na sluiten van deze actie persoonlijk geïnformeerd via e-mail. 

14. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

15. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 

 

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Swiss Sense. 

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de klantenservice van Swiss Sense via 0800-39804 of via het contactformulier op onze website. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.